Stars of Love and Memories are Watching over You!

Dit quilt maakt onderdeel uit van een serie van 4 quilts. Alle vier de kinderen van een gezin krijgen een quilt gemaakt van de kleding van hun overleden vader. Dit was ook weer een bijzondere opdracht, door een fijn gesprek vooraf leerde ik de kinderen alle vier een beetje kennen, twee jongens en twee meisjes. Mijn wens was om zoveel mogelijk van hun persoonlijkheid in de quilt te leggen. Een mooie en tere opdracht, ik heb met enorm veel liefde en toewijding ook weer aan deze set quilts gewerkt.

Dit quilt gemaakt voor de jongste dochter is zowel meisjesachtig als stoer. Ik heb gekozen voor een stoer patroon met grote vlakken, de toegevoegde groene stof doet het heel goed tegenover het roze en wit en jeans, door de plaatsing van het groen in dit patroon ontstaan er sterren. Hiermee is echt opnieuw een uniek geheel ontstaan, de kleding van haar vader en al haar herinneringen aan hem zijn samengebracht in dit quilt.
Ook dit is weer een royaal formaat deken en zal zeker heerlijk gebruikt worden.
Want dat is wat ik altijd het meest hoop, dat de quilts gebruikt worden, over gepraat worden en dat het een bron van verhalen en herinneringen zal zijn!